KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNE KATILAN AKTÖRLERİN ROLLERİ, ETKİLERİ VE MAMAK ÖRNEĞİ


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Öğrenci: MURAT HAKAN MUTLU

Danışman: NECİBE AYDAN SAT