İnsan umbilikal arterinden salıverilen EDRF'nin sandöviç yöntemi ile biyoesseyi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 1991

Öğrenci: SUSSEN HEKİMİAN

Danışman: FATMA AKAR