Gümüş ince filmlerin nanomürekkepli baskı tekniği ile geliştirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2020

Öğrenci: ALP DENİZ YAMAN

Danışman: SÜLEYMAN ÖZÇELİK