Çoktan seçmeli, yapılandırılmış grid ve kavram haritası tekniklerinin öğrenci başarısını ölçme açısından etkililiğinin incelenmesi ve öğrencilerin bu tekniklere ilişkin görüşleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Öğrenci: ZERRİN SARIGÜL

Danışman: MEHTAP ÇAKAN