Yönetsel açıdan yerel yönetimler ve spor ilişkisi: Mersin Büyükşehir Belediyesi örneği


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: FATİH DİNÇ

Danışman: TEKİN ÇOLAKOĞLU