Sporun topluma yaygınlaştırılması açısından okul sporları (beden eğitimi öğretmenlerinin görüşleri üzerine bir araştırma)


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2004

Öğrenci: TEKİN ÇOLAKOĞLU

Danışman: SUAT KARAKÜÇÜK