Yığın ortalamasının tahmin edilmesinde farklı sıralı küme örneklemesi tasarımlarının incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: SEDA TUĞÇE ALTAN

Danışman: YAPRAK ARZU ÖZDEMİR