Şimşir bitkisinin hava kirliliğine sebep olan eser element takibinde bioizleyici olarak kullanılabilirliğinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Öğrenci: FATİH DAŞDEMİR

Danışman: MEHMET SAYIM KARACAN

Özet:

Bu çalışmada, kışın yaprak dökmeyen şimşir bitkisinin yapraklarında ve toprağında Cd, Cu, Pb ve Hg derişimleri bir yıl boyunca ayda bir alınan örneklerde tayin edilmiştir. Bu amaçla trafik yoğunluğu farklı 2 bölgeden alınan örneklerle çalışılmıştır. Çalışmada yaprak ve toprağın çözünürleştirilmesi için mikrodalga fırında optimizasyon çalışması yapılmıştır. Tayin metodu olarak ICP-OES kullanılmıştır. Bu elementlerin ICP-OES ile tayini için Standart Referans çay yaprağı (GBW 07605) ve Standart Referans Montana toprağı (NIST 2711) kullanılarak doğruluk analizi yapılmıştır.