Elazığ ferrokrom curufunun betonun çarpma dayanımı üzerine etkilerinin araştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Fırat Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2004

Öğrenci: ÖMÜR CAN ÇOBANOĞLU

Danışman: SALİH YAZICIOĞLU