Bolu ili Seben ilçesi Kozyaka köyünün geleneksel konut dokusunun incelenmesi ve koruma önerileri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: SİNEM ÇİFTCİOĞLU

Danışman: ÖZLEM SAĞIROĞLU