Ankara ili Kızılcahamam ilçesi Başören Aöyü Altıntaş konutu restorasyon önerisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: BERNA ÇAPRAZ ALANKUŞ

Danışman: ÖZLEM SAĞIROĞLU

Özet:

Bu tez çalışmasında Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi Başören (köyü) Mahallesinde bulunan Altıntaş kırsal konutu konu edilmektedir. Çalışmanın amacı kırsal mimari mirasımızın önemli örneklerinden birini oluşturan yapının mevcut durumunun belgelenmesi, korumaya yönelik restorasyon önerisi getirilmesi ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Çalışma kapsamında yapının mevcut durumu ve yapının geçirdiği değişimler belgelenmiş, yapının yakın çevresi araştırılmış, Başören köyü ve yakın çevredeki köylerde bulunan konutların karşılaştırmalı çalışması yapılmış ve yapının özgün durumu tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda toplanan veriler değerlendirilerek belirlenen fiziksel müdahalelerle yapının yeniden konut olarak işlevlendirilmesini sağlayacak restorasyon önerisi hazırlanmıştır.