Kentsel yaşam sürecinde rekreasyonel katılım sorunları


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Öğrenci: BÜLENT GÜRBÜZ

Danışman: SUAT KARAKÜÇÜK