İş analitiği destekli ikinci nesil işbirlikçi planlama, tahmin ve ikmal metodolojisi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: ALPTEKİN DEMİRAY

Danışman: DİYAR AKAY