Eğitim amaçlı konaklama yapılarının geçmişten günümüze gelişimi ve tasarımları ile ilgili çözüm önerileri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: YASİN KORAY OKUR

Danışman: ÖZLEM SAĞIROĞLU