Kalıcı organik kirleticilerden perflorooktan sülfonatın zebra balıklarında (Danio rerio) oksidatif etkilerin belirlenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: DEMET ABDULLAHOĞLU

Danışman: AYLİN SEPİCİ DİNÇEL