Çağdaş mimarlığı okumak: Klasik batı müziği üzerinden bir okuma denemesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: GİZEM ÖZKAN ÜSTÜN

Danışman: PINAR DİNÇ KALAYCI

Özet:

Mimarlık, disiplinler arasıdır. Disiplinler arasılık, disiplinlerin birbirleriyle etkileşimleri, birbirlerinden beslenmeleri ve çıkan ürünün bileşke disiplinlerin girdilerini içerme durumudur. Mimarlığın ilişki içerisinde olduğu disiplinlerden olan müzik ile arasındaki etkileşim, tarih boyunca sorgulanmıştır. Bu tez kapsamında, literatürde kurulan bağlantı yöntemlerinin dağınık bilgi ve söylem bütünü sistematikleştirilmiştir. Metaforik, analojik ve sayısal tabanlı benzerlikler kurulduğu gibi, daha teknik konularda da figüratif / grafik çıktılı ilişkiler kurulmuştur. Tüm yöntemsel yaklaşımların görsel sonuçlar vermesinin yanı sıra, kabul gören tasarım öğretilerine dönüşemediği gözlemlenmiştir. Bu nedenle, mimarlık ve müzik çakışımına sanatsal perspektiften bakılarak -literatürde bir boşluk teşkil eden-algısal, duyusal / duygulanımsal yön incelenmiştir. Mimarlık ve müziğin algı, duyu ve duygu yönünden birlikteliğini pratik anlamda ortaya koyabilmek için, çağdaş mimarlık yapıtları ve Klasik Batı Müziği üzerine kurgulanan bir alan çalışması gerçekleştirilmiştir. 6 temel duygusal artikülasyonu (üzüntü, şefkat, korku, sevinç, aşk ve öfke) içeren Klasik Batı Müziği eserleri ile aralarında bağ kurulan mimari eserlerin hangi fiziksel özellikler bağlamında bir araya geldiği araştırılmıştır. Alan çalışması sonucunda birlikteliğin varlığı, varlığının şekli ve varlığına neden olan mimari unsurlar ortaya çıkarılmıştır. Tez, mimarlık ortamında müzik çıktılarının neden olduğu etkiye dikkat çektiği gibi, yaratıcılığı olumlayabilecek yeni tasarımsal problemlerin sorgulanması gerekliliğine işaret etmektedir.