Kastamonu İli, Merkez İlçesindeki Barutçu Konutu'Nun Restorasyon Önerisi


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Gözde Topcuoğlu

Danışman: ÖZLEM SAĞIROĞLU

Özet:

Bu tez çalışmasında Kastamonu İli, Merkez İlçesi, İsmailbey Mahallesi, Aşağı İmaret Yolu Sokak, no: 28'de bulunan Barutçu Konutu konu edilmektedir. Çalışmanın amacı geleneksel Kastamonu evlerinden birisi olan yapının mevcut durumunun belgelenmesi, korumaya yönelik restorasyon önerisi getirilmesi ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Çalışma kapsamında yapının mevcut durumu ve yapının geçirdiği değişimler belgelenmiş, yapının yakın çevresi araştırılmış, Kastamonu'da bulunan konutların karşılaştırmalı çalışması yapılmış ve yapının özgün durumu tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda toplanan veriler değerlendirilerek belirlenen fiziksel müdahalelerle