Antalya ili Akseki ilçesi Büyükalan Köyü kırsal mimari doku özelliklerinin analizi, değerlendirilmesi ve koruma geliştirme önerisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: TUĞBA KARABULUT

Danışman: ÖZLEM SAĞIROĞLU

Özet:

Bu çalışmanın amacı Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı olan Büyükalan köyünün, tarihi ve kültürel dokusunun geçmişini ve gelişimini araştırmak, günümüze ulaşan sivil mimari, yapım tekniği, malzemeleri tespit etmek ve belgelemek, tarihi doku içindeki yeni yapılaşmalara öneriler getirmek ve bölgenin turizme uygun özelliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Hazırlanan çalışmanın birinci bölümünde, çalışmanın amacı, kapsamı ve yöntemi anlatılmıştır. İkinci bölümde köyün içinde bulunduğu bölgenin özelliklerine ve tanımlara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde Büyükalan köyünün mimari, fiziksel ve sosyal analizleri yapılarak grafik anlatımlarla değerlendirilmiştir. Dördüncü bölümde Büyükalan köyünün kentsel ilişkiler bazında sorun, olanak ve potansiyelleri araştırılmıştır. Beşinci bölümde bölgenin turizm potansiyeli belirlenmiş, uygunluk durumu saptanmıştır. Altıncı bölümde genel müdahale kararları belirlenerek, koruma yaklaşımları açıklanmıştır. Yedinci bölüm sonuç bölümüdür, bu bölümde köyün kültürel değerleriyle birlikte gelecek kuşaklara aktarılması için gerekli koruma kararları sunulmuştur.