Yapılandırılmış patent verilerinin dilsel özetlenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: ESEN YILDIZ İGDE

Danışman: DİYAR AKAY

Özet:

Geçmişten günümüze yaşanan patent gelişmelerinin temelinde yatan en önemli neden değerli bilginin korunmasıdır. Patent verilerinde yer alan bu değerli bilginin endüstriyel, sanayi, ekonomik ve bilimsel açıdan çok fazla ve karmaşık örüntüler içerdiği görülmektedir. Patent veri tabanlarındaki gibi büyük boyutlu veriler içerisinden gizli örüntülerin çıkarılması, insanlar tarafından rahatlıkla anlaşılabilecek ve kullanılabilecek verilerin elde edilmesi oldukça önemlidir. Bu tez çalışmasında, tanımlayıcı veri madenciliği yönetimlerinden biri olan dilsel özetleme patent verileri arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması için kullanılmıştır. Bu amaçla Avrupa Patent Ofisi, çevrim içi veri tabanı PATSTAT üzerinden, elde edilen patent verileri kullanılmıştır. Bu tez çalışması için bulanık dilsel özetleme yöntemi ile elde edilen sonuçlar literatürde yer alan patent verileri üzerine yoğunlukla elde edilmiş ilişkiler ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda patent verileri arasında var olduğu savunulmuş ilişkilerin bulanık dilsel özetleme yöntemi kullanılarak elde edilen ilişkiler ile büyük oranda paralellik gösterdiği tespit edilmiştir.