Evrensel bir sorun:Sporda şiddet


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: BANU GÜR

Danışman: TEKİN ÇOLAKOĞLU

Özet:

Bu çalışmanın amacı; sporda yaşanan şiddet olaylarının nasıl meydana geldiği ve Ankara Emniyet Müdürlüğüne yansıyan vakaları taraftar boyutuyla araştırmaktır. Araştırmada yasaların (5149-6222-6259) yaptırımları incelenerek aralarında ne gibi farklar olduğu da ortaya konulmuştur. Araştırmanın evrenini 2004-2012 yılları arasında Ankara Emniyet Müdürlüğüne yansıyan sporda şiddet olayları ve taraftarların demografik özellikleri oluşturmaktadır. Verilerin analizi için yüzde ve frekans analizi uygulanmıştır. Çalışma kapsamına alınan sporda şiddete dair güvenlik birimlerine yansıyan olay sayısının önceki yıllara göre azalmasıyla birlikte, her yaş ve eğitim durumundaki insanların sporda şiddete yöneldiği, lise mezunu ve çoğunlukla öğrenci olan erkek bireylerin bu vakalara daha fazla karıştığı görülmektedir. Kadınların da şiddete yöneldiği ancak erkeklere oranla çok daha az karıştığı belirlenmiştir. Araştırma sonucuna göre; taraftarların sporda şiddeti en fazla futbol müsabakalarında gerçekleştirdiği ve yasalar doğrultusunda yıllara göre yaşanan bu şiddete farklı şekillerde başvurdukları belirlenmiştir.