Mersin mezitli ve akdeniz ilçe belediye ana hizmet binaları ve çevrelerinin ulaşılabilirlikle ilgili türk standartları bağlamında incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: ARZU BİTİGEN SAYLAM

Danışman: CAN GÜNGÖR

Özet:

Çalışma; dezavantajlı grup olan engellilerin kamusal alanlarda, mimari uygulamaların yanlış ve yetersiz olmasından dolayı vatandaşlık görevlerini yerine getirememesi veya yardımsız erişimi gerçekleştirememesi problemini kapsamaktadır. Engelli bireyler ile çevremizde, kamusal binalarda, toplu taşımlarda, sosyal alanlarda vb. mekânlarda fazla karşılaşmamamız engelli birey sayısının az olması değil, hareket kısıtlı bireylere, hareketlerinin sürekliliğini sağlayacak mimari çözümlerin sağlanamamış olmasından dolayıdır. Ülkemizde tüm binalarımızın TS 9111 "Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler İçin Binalarda Ulaşılabilirlik Gerekleri" başlıklı standarda uygun düzenlenmiş olması gerekmektedir. Mersin'de yapılan çalışmada; kullanıcıların yoğun olarak ziyaret ettiği belediye binalarında, engellilere yönelik erişim incelenmiştir. Yapılması gerekli düzenlemelerin uygulanıp-uygulanmadığı; gerçekleştirilen uygulamaların doğruluk derecesi tespit edilmiştir. Çalışmada yerinde gözlem, fotoğraflama, farklı başlıklarda gözlem formları uygulanarak çalışma alanlarında ortaya çıkan değerler sunulmuştur.