HZSM-5 katalizörü üzerinde etanolün hidrokarbonlara dönüşümünün deneysel tasarım yöntemiyle incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2005

Öğrenci: CEYDA BEŞER

Danışman: MUZAFFER BALBAŞI