Geçici barınma merkezlerindeki Suriyeli mültecilerin boş zaman davranışları


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: MİYASE ÇAKIR

Danışman: SUAT KARAKÜÇÜK