Acil serviste maksillofasiyal bilgisayarlı tomografi çekilen travma hastalarında klinik bulgular ile bilgisayarlı tomografi sonuçları arasındaki ilişkisinin değerlendirilmesi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: UĞUR GÜLÖKSÜZ

Danışman: MEHMET AKİF KARAMERCAN