Asemptomatik primer hiperparatiroidizmi olan hastalarda kardiyak yapı ve fonksiyonların incelenmesi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: BANU AKTAŞ YILMAZ

Danışman: FÜSUN SAADET TÖRÜNER