Kurşun (II) ve kalay (II) nin birlikte kare dalga sıyırma voltametrisiyle tayini için yöntem geliştirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Öğrenci: MEHMET CEYLAN

Danışman: MEHMET SAYIM KARACAN

Özet:

Bu çalışmada, Metansülfonilhidrazin (MSH), ligandının sulu ortamda, elektrokimyasal davranışları, dönüşümlü voltametri ve Kare dalga voltametrisi ile incelendi. Bu ligandın varlığında kalay ve kurşunun karedalga anodik sıyırma voltametrisiyle birlikte tayini için yöntem geliştirildi. Yöntemin çalışma şartları optimize edildi. Yöntemin doğruluğu standart referans toprak numunesinde (GBW–07405), çeşme suyuna ve Ankara Çayı suyuna eklenen derişimlerin geri kazanılmasıyla kontrol edildi.