Açık kalp cerrahisi geçiren diyabetik ve non-diyabetik hastalarda bilişsel fonksiyonlar ile çözünür fraktalkin, GFAP veCD163 düzeylerinin incelenmesi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: ARİF ÖZBAY

Eş Danışman: SÜREYYA BARUN, ABDULLAH ÖZER