Ankara şehir merkezinde bulunan iki lisedeki öğrencilerin kültürel faaliyetlere katılım özelliklerinin araştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2002

Öğrenci: ERCÜMENT TOKA

Danışman: SELÇUK CANDANSAYAR