Lupaş operatörlerinin Kantorovich tipli genelleşmesinin yaklaşım özellikleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: HAMZA AKKAYA

Danışman: HATİCE GÜL İNCE İLARSLAN

Özet:

Bu tez beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm giriş kısmına ayrılmıştır. İkinci bölümde lineer pozitif operatörler ile ilgili genel bilgi ve teoremler verilmiştir. Üçüncü bölümde, Lupaş operatörlerinin bir genelleşmesi olan *( ) nLf ;x operatörlerinin yaklaşım özellikleri hem Bohman-Korovkin teoremi hem de ağırlıklı Korovkin teoremi yardımıyla incelenmiştir. Ayrıca bu operatörlerin yaklaşım hızları ağırlıklı süreklilik modülü yardımıyla elde edilmiştir. Dördüncü bölümde, ( ) *nLf ;x operatörlerinin Kantorovich tipli genelleşmesi olan ( ) nKf ;x operatörlerinin yaklaşım özellikleri Bohman- Korovkin teoremi yardım ıyla incelenmiştir. Son olarak beşinci bölümde ise ( ) nKf ;x operatörlerinin yaklaşım hızları; süreklilik modülü, lokal Lipschitz sınıfından fonksiyonlar, türevin süreklilik modülü ve Peetre-K fonksiyoneli yardımıyla elde edilmiştir.