Antalya İli Akseki İlçesi Büyükalan Köyü Ali Petek Evi Restorasyon Ve Yeniden İşlevlendirme Önerisi


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Ayşe Gizem Demir

Danışman: ÖZLEM SAĞIROĞLU

Özet:

Bu çalışmanın amacı Antalya ili Akseki ilçesinin ünik "düğmeli" yapım tekniğine sahip yapıları ile ön plana çıkan Büyükalan köyünde yer alan özgün, nitelikli Ali Petek Konutu'nun değerlendirilmesidir. Tez çalışmasının devam ettiği 2017 yılında konutta çıkan yangın sonucunda yapının büyük bir bölümü yanarak yıkılmıştır. Çalışma kapsamında yapının yangından önceki mevcut durumunu belgeleyen rölöve çalışması 2014-2015 yılları arasında yapılmış, yapının değişen bölümleri tespit edilmiş, sözlü bilgiler ve karşılaştırmalı çalışmalardan yararlanılarak konutun ilk yapıldığı zamandaki durumunun tespit edildiği restütüsyon projesi hazırlanmıştır. Restütisyon projesinin akabinde, geçirdiği yangın sebebiyle büyük kısmı yok olan yapıya yeni işlev yüklenmesiyle birlikte rekonstrüksiyon önerisinde bulunulmuştur.