Multipl Skleroz'da Mesane Fonksiyonlarının Etkilenim Şiddetine Göre Yorgunluk, Düşme, Yaşam Kalitesi Ve Pelvik Taban Kas Kuvvetinin Karşılaştırılması


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Halime Ceren Yıldız

Danışman: İLKE KESER

Özet:

Bu çalışmanın amacı Multipl Skleroz (MS) bireylerinde, mesane fonksiyonlarının etkilenim şiddetine göre yorgunluk, düşme, yaşam kalitesi ve pelvik taban kas kuvvetlerini karşılaştırmak ve bu parametreler arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bireyler Genişletilmiş Yetersizlik Durum Ölçeği (GYDÖ)mesane puanına göre grup 1 (GYDÖ mesane puanı 0-1, hafif etkilenimli grup) ve grup 2 (GYDÖ mesane puanı 2-3-4, orta ve şiddetli etkilenimli grup) olmak üzere iki gruba ayrıldılar. Gruplara pelvik taban kas kuvveti ölçümü, düşme, yorgunluk ve yaşam kalitesi değerlendirmeleri yapıldı. Değerlendirmeler için GYDÖ puanı, Ürogenital Distres Envanteri nin kısa formu (ÜDE), Üriner İnkontinans Etki Skalası nın kısa formu (ÜİES), Düşme Etkinlik Ölçeği (DEÖ), Yorgunluk Şiddet Ölçeği (YŞÖ) ve Elektromyografi (EMG) Biofeedback cihazı kullanılmıştır. Grup 1 de GYDÖ puanı 2 (1-5.5) EMG-Biofeedback değeri 94,45±47,13 idi, ayrıca bu gruptaki bireyler YŞÖ den 35,82±14,05, DEÖ den 14,36±7,80, ÜDE den 4,36±2,34 ve ÜİES den 2,64±3,61 puan aldı. Grup 2 de GYDÖ puanı 4 (3-6), EMG-Biofeedback değeri 45,22±29,40, YŞÖ 56,67±9,04, DEÖ 49,22±39,02, ÜDE 8,22±2,68 ve ÜİES 21,00±3,91 puandı. İstatistiksel analiz sonucunda gruplar arasında pelvik taban kas kuvveti, yorgunluk, düşme ve yaşam kalitesi açısından anlamlı farklılık bulundu (p<0,05). Sonuçlar göstermektedir ki mesane fonksiyon düzeyine göre hafif etkilenimli grup ile orta ve şiddetli etkilenimli grup arasında pelvik taban kas kuvveti, düşme, yorgunluk ve yaşam kalitesi açısından anlamlı farklılık bulunmaktadır ve bu parametrelerin birbirini etkilediği düşünülmektedir. Daha hafif mesane etkilenimi olan MS li bireylerde pelvik taban kas kuvveti daha yüksek, yorgunluk ve düşme korkusu daha az ve yaşam kalitesi daha iyi durumda olduğu saptanmıştır.