lıklı kişilerde dehidratasyonun ses üzerine etkisinin akustik ve algısal analizi


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Vildan Baştürk Tutar

Danışman: METİN YILMAZ

Özet:

Bu çalışmada 12 saatlik dehidratasyonun ses üzerine etkisini sağlıklı gönüllüler üzerinde tartışmak hedeflenmiştir. 31 kadın 20 erkek olmak üzere toplam 51 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Yaş aralıkları 21-59 arasında değişmektedir. Vokal kord lezyonu ya da vokal kordlarla ilgili semptomu olan hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir. Kişiler normal gıda ve sıvı tüketiminin olduğu bir günde ve en az 12 saatlik sıvı ve gıda alımının olmadığı bir günde değerlendirilmiştir. Her bir hastaya akustik analiz, GRBAS skorlama sistemi yapılmıştır. Vokal akustik parametrelerden jitter ve shimmerde dehidrate grupta istatistiksel olarak artış göstermiştir.(p<0.05) Fundamental frekans ve noise harmonic ratio da anlamalı değişiklik saptanmamıştır. GRBAS skorlama sisteminde dinleyen kişide roughness, breathiness ve strain de anlamlı değişiklik saptanırken grade ve astenia da olan değişikliğin istatistiksel anlamlı olmadığı görüldü. (p<0.05). Buradan vokal hijyen ve sağlıklı ses performansı için hidrasyon önemli bir parametre olduğunu çıkarmak mümkündür.