Ankara ili Altındağ ilçesindeki Saraç Sinan Mescidi ve Türbesi'nin restorasyon kritiği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: ZEHRA BETÜL CANTEMİR

Danışman: ÖZLEM SAĞIROĞLU