MEKANİK VENTİLATÖRDE İZLENEN HASTALARDA YATIS KAPNOGRAF ÖLÇÜMLERİNİN EKSTÜBASYON BASARISINI DEGERLENDİRMEDEKİ YERİ YOGUN BAKIM ÜST İHTİSASI


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: EZGİ ÖZYILMAZ

Danışman: GÜL GÜRSEL

Özet:

Fizyolojik ölü bosluk (Vd/Vt) ventile olan ancak perfüze olmayan akciger alanlarını gösteren degerli bir parametredir. Entübe hastalarda normal degeri % 30- 50 arasında olması gerekirken basta pulmoner emboli, ARDS ve KOAH gibi pek çok pulmoner hastalıkta artmıs olarak bulunmaktadır. Son yıllarda Vd/Vt degeri entübe hastalarda ekstübasyon basarısının degerlendirilmesinde de kullanılmaktadır. Yapılan çalısmalarda spontan solunum denemesinin basladıgı gün ölçülen Vd/Vt degerinin < % 55- 60 olmasının basarılı weaningi gösterdigi bildirilmektedir. Bu çalısmanın amacı yogun bakımda solunum yetmezligi nedeniyle entübe olarak izlenen hastaların yatısta ölçülen kapnografik parametrelerinin ekstübasyon basarısının tahmin edilmesi üzerine etkisinin incelenmesidir. Çalısmaya 12 kadın 23 erkek yas ortalaması 67 olan toplam 35 hasta alındı. Ekstübe olamayanların oranı tüm grubun % 28.5’i idi. Ekstübe olan ve olamayan hastalar karsılastırıldıgında ortalama ölü bosluk ventilasyonu (Vd/Vt)’nun ekstübe olamayan hastalarda ekstübe olabilenlere göre istatistiksel anlamlı düzeyde yüksek oldugu saptandı (0.66 vs 0.54, p< 0.05). Sonuçta yatısta ölçülen Vd/Vt 0.60 olmasının ekstübasyon basarısını tahmin etmede duyarlılıgı % 70, özgüllügü % 72, pozitif prediktif degeri % 58, negatif prediktif degeri % 81, ve dogrulugu % 71 olarak bulundu. Sonuç olarak bu çalısma göstermistir ki yatısta ölçülen Vd/Vt degerinin 0.60 olması ekstübasyon basarısızlıgının önemli bir göstergesidir. Bu konuda daha genis hasta gruplarında yapılacak çalısmalar gereklidir.