DERİN ÖĞRENMEYE DAYALI BİR İMZA DOĞRULAMA YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2020

Öğrenci: MUHAMMED MUTLU YAPICI

Eş Danışman: ADEM TEKEREK, NURETTİN TOPALOĞLU