Nöroblastom, Wilms Tümörü VE Diğer Renal Tümörlerde PD-L1 Ekspresyonunun Değerlendirilmesi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: SEHER ŞENER

Eş Danışman: CEYDA KARADENİZ, AYLAR POYRAZ