ÖZ ALTGRUPLARI HİPERMERKEZ VEYA NİLPOTENT-BY-CHERNIKOV OLAN LOKAL NİLPOTENT p-GRUPLARI


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: FATMA UYAR

Danışman: AYNUR ARIKAN