Ürün tasarım süreçlerinde artırılmış gerçeklik teknolojisi: Tasarımcı, firma ve kullanıcılar üzerinden kullanım imkânlarının araştırılması


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Damla Şahin

Danışman: ABDULLAH TOĞAY

Özet:

Bilgisayar destekli tasarım sistemleri tasarımcılar için ürün tasarım süreçlerinde görselleştirme aracı olarak önemli bir rol oynamaktadır. Fakat bu sistemler sanal modelle 3 boyutlu etkileşim açısından yetersiz kalmaktadır. Sanal gerçeklik teknolojileri her ne kadar bu probleme alternatif çözümler sunsa da yüksek maliyet ve çok fazla ekipman gerekliliği nedeniyle bu teknolojilerin tasarım süreçlerinde kullanımı yaygınlaşamamıştır. Diğer yandan sanallık-gerçeklik karışımı olarak tanımlanan ve 3 boyutlu modelle gerçek mekânı birleştiren Artırılmış gerçeklik (AG) teknolojisinin ürün tasarım süreçlerinde kullanımının birçok avantajı bulunmaktadır. Bu teknoloji sayesinde tasarımcı sanal modelle gerçek mekânda 3 boyutlu etkileşime geçebilmekte ve modeli gerçek zamanlı olarak değiştirebilmektedir. Bu çalışmada AG teknolojilerinin tasarımcı, firma ve kullanıcılar üzerinden kullanım imkânlarının incelenerek bu teknolojinin ürün tasarım süreçlerindeki yerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla alan çalışmasının çerçevesini belirlemek üzere firma ve tasarımcılarla bir ön araştırma ve bu ön araştırmadan elde edilen sonuçlara göre kurgulanan ve firma ve kullanıcılarla yürütülen iki aşamalı bir alan çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda AG uygulamaların sunum ve pazarlama aşamalarında kullanılabileceği gibi formun öne çıktığı projelerde fikir geliştirme sürecinde maket yapımı yerine, prototipten önce test modeli yerine kullanılabileceği; prototip yapımı mümkün olmayan ve mekâna özel tasarlanan ürünlerin tasarım süreçlerinde alternatif bir test aracı olarak değerlendirilebileceği tespit edilmiştir.