Weınsteın ın Gürültü Hassasiyet Ölçeği nin Türkçe Uyarlaması nın Ardından Bu Ölçekle Belirlenen Gürültüye Hassasiyeti Olan Ve Olmayan Bireylerin Odyolojik Değerlendirme Sonuçlarının Karşılaştırılması


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Melis Keskin

Danışman: YUSUF KEMAL KEMALOĞLU

Özet:

Gürültü, insan sağlığı açısından son derece önemli bir dış faktör olup gürültünün insan vücuduna etksinde gürültüye hassasiyet olarak isimlendirilen içsel bir değişkenin de önemli olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada gürültü hassasiyetini değerlendirmek üzere geliştirilen Weinstein Gürültü Hassasiyet Ölçeği (WGHÖ) nin Türkçeye adaptasyonu ve bu olguların işitme kaybı ve hayat kalitesi yönünden farklı olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda önce 210 denek üzerinde ölçek Türkçeleştirilmiş ve ortalama değer 89,41 +/- 17,38 olarak bulunmuştur. 210 denek alt ve üst 1/3 hassas ve hassas olmayan grup olarak ayırdığımızda ise hassas olmayan grubun ortalaması 68,57+/- 12,35 ve hassas grubun ortalaması 107,03 +/-7,31 olarak saptanmıştır. Alt grubun kesim değeri 84 üst grubun ise 97 olarak bulunmuştur. Daha sonra 126 denek üzerinde işitme seviyeleriyle gürültü hassasiyeti arasındaki ilişki incelendiğinde kayda değer bir fark bulunmamış ve ayrıca Transient evoked otoakustik emisyon (TEOAE) değerlerinin de gürültüye hassas olan ve olmayanlarda farksız olduğu saptanmıştır ancak KF36 kullanılarak yapılan yaşam kalitesi değerlendirmesi, özellikle mental sağlık bileşenlerinde gürültüye hassasiyeti olanlarınkine bariz bir fark ortaya koymuştur. Bu çalışma bize, WGHÖ nin başarıyla Türkçe adaptasyonunu sağlamanın ötesinde gürültüyen hassas bireylerin odyolojik yönden farklı olmasalar da literatürde de vurgulandığı şekilde özellikle mental sağlık yönünden riskte olduklarını göstermektedir