Bir üniversite hastanesi acil servisinde, bilgisayarlı beyin tomografisi çekilen hastaların retrospektif analizi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: SERTAÇ ESEN

Danışman: MEHMET AKİF KARAMERCAN