İlköğretim ikinci kademe sosyal bilgiler öğretmenlerinin, öğrencilerin başarı düzeylerini belirlemede kullanıkları ölçme araçları ve bunları seçmelerinde etkili olan faktörler


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2004

Öğrenci: BARIŞ KAYA

Danışman: CENGİZ DÖNMEZ