PERİ-İMPLANTİTİS HASTALARINDA TÜKÜRÜK STRES BELİRTEÇLERİ ve ENFLAMATUAR SİTOKİN SEVİYELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Tezin Türü: Diş Hekimliğinde Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: FATMA SOYSAL

Danışman: FATMA BERRİN ÜNSAL