Enerji politikaları kapsamında yapılı çevreye ilişkin AB ve Türk mevzuatı oluşum süreci ile sıfır enerjili bina anlayışına yönelim


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: SULTAN ÖZTORUN

Danışman: FİGEN BEYHAN

Özet:

Günümüz toplumunda yaşamsal ihtiyaçları takip eden gereksinimler arasında enerji ihtiyacı önemli bir paya sahiptir. Yapılı çevrenin sahip olduğu enerji tasarruf potansiyeli göz önüne alındığında, yapı ölçeğinde alınan önlemlerin her geçen gün yenilendiği görülmektedir. Enerji ihtiyacı açısından dünya sıralamasında üst basamaklarda yer alan Avrupa Birliği, enerji politikaları kapsamında mevzuat çalışmalarına (standart, direktif, bildiri vb.) yer vermektedir. Yaşanılan çevreye karşı duyarlılık gösterilmesi hususunun son yıllarda önem kazanmasıyla hem enerji verimli hem çevreye duyarlı tasarımlar gündeme gelmiş ve neredeyse sıfır enerjili bina kavramını ortaya çıkarmıştır. İlerleyen süreçte net sıfır enerjili bina düzeyinin hedeflendiği AB'de binaların enerji tüketen değil enerji üreten birer kent elemanı olması hedeflenmektedir. Bu çalışmada AB'de yaşanan gelişmeler ile bunların Türkiye üzerindeki etkileri incelenmiştir. Aynı zamanda Türkiye'de ve AB'de binalarda enerji performansını kontrol eden yasa, yönetmelik ve standartların karşılaştırılması yapılmış ve sıfır enerjili binaların uygulanabilirliği bu yasal düzenlemelerin bina ölçeğinde getirdiği yükümlülükler bağlamında tartışılmıştır. Sonuç olarak küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin ve çevresel duyarlılığın oluşturduğu yasal düzenlemelerin Türkiye'de eksik kalan noktaları tespit edilerek bu alanda yapılacak çalışmalar için öneriler ortaya konmuştur.