ORYANTİRİNG UYGULAMALARININ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINDAKİ FONKSİYONELLİĞİ


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Ferhan KARACA

Danışman: SUAT KARAKÜÇÜK

Özet:

Bu araştırmada, ilköğretim müfredatına 2006 yılından itibaren dâhil edilen spor etkinlikleri dersi kapsamında oryantiring eğitimi ele alınmıştır. Araştırmada, eğitim, öğretim, beden eğitimi, spor ve oyun kavramları paralelinde oryantiring sporuna değinilmiş ve ilköğretim spor etkinlikleri dersinde okutulmak üzere oryantiring dersi için örnek veriler sunularak eğitimi vermek isteyen öğretmenlere katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Program geliştirme süreci olarak yapılan çalışmada ilk olarak eğitimi ve eğitim sistemini ele alınmıştır. Öğretme ve öğretim kavramlarına ve bunun gerçekleştiği okul ortamına değilmiş, akabinde sırasıyla Türk Millî Eğitim Sistemi, Oyun, Beden Eğitimi ve Spor, Gelişim konuları genel bilgiler çerçevesinde irdelenmiştir. Yenilenen eğitim ve öğretim müfredat programı ve temel aldığı yapılandırmacı program uygulamalarından bahsedilmiş, oryantiring ve oryantiring uygulamaları ile elde edilebilecek kazanımlar ayrı ayrı ele alınmıştır. Oryantiring uygulamalarının kazanımlarıyla, ilköğretim derslerinin kazanımları arasında bağ kurularak, oryantiring uygulamalarının sağladığı kazanımlarla beraber bu dersleri de desteklediği gösterilmeye çalışılmıştır. Yeni eğitim–öğretim yaklaşımı; çocuğun kendisini ifade etmesini, yeterince oyun oynayarak doyuma ulaşmasını, sağlığını korumasını, geliştirmesini ve sportif yarışmalar içerisinde kendini kanıtlamasını esas almakta, öğrencinin kendi kararlarını verebilecek, ayakları üzerinde duran ve gerektiğinde kritik durumlarda cesaretle atılabilecek yetilere sahip olmasını sağlamaya çalışmaktadır. Oryantiring uygulamaları bu esaslar dâhilinde yapılabilecektir. Oryantiringin iyi anlamak, bu branştan en iyi verimi alabilmek ve gerek ulusal gerekse uluslararası alanda başarılı olabilmek için küçük yaşta verilecek eğitim ve öğretimin önemi büyüktür. Bu kapsamda değerlendirdiğimiz oryantiring dersi, ilköğretim spor etkinlikleri dersi içerisinde uygulamaya konulduğunda, hem ülke sporuna hem de öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilecek, oryantiring aktiviteleri ile elde edilebilecek kazanımlar diğer derslerin kazanımları ile birçok konuda örtüşebileceğinden öğrencilere bu yönüyle de destekleyebilecektir.