Enerji Simülasyonu Çalışması: Geleneksel Mimarlık Ve Pasif Soğutma Teknikleri Dayanarak Konut Binalarda Soğutma Enerjisi Azaltmak


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Tezin Dili: İngilizce

Öğrenci: Omar Hamad Farag Algburi

Danışman: FİGEN BEYHAN

Özet:

Son yıllarda sıcak kuru iklimli kentlerde yaşanan ekonomik değişimi ve hızlı nüfus artışı hızlı yapılaşmayı beraberinde gelişmiştir. Özellikle artan konut ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla inşa edilen konutlar ne yazık ki içinde bulunduğu çevreye duyarsız bir şekilde tasarlanmakta ve inşa edilmektedir. Yerel iklim koşulları göz ardı edilerek tasarlanmış olan binalarda ısıl konfor koşullarını sağlayabilmek amacıyla mekanik iklimlendirme sistemlerinin kullanımında hızla artmış, bu durum enerji kaynaklarının tüketimi ile yaşanan sorunları ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada soğutma enerjisi yüklerinin fazlasıyla arttığı sıcak kuru iklim bölgelerinde geleneksel mimarlık prensiplerinden gelen teknikler ile günümüz pasif soğutma yöntemleri analiz edilmiş ve yeni gelişen konut binaları için düşük soğutma enerjisi tüketimi odaklı tasarım stratejileri kullanılarak yeni bir yöntem ortaya konulmuştur. Çalışma alanı olarak ise Erbil kenti seçilmiştir. Bu amaçla ilk önce Erbil'deki geleneksel mimarlık yaklaşımı mahalle ve bina ölçeklerinde incelenmiş, pasif soğutma teknikleri araştırılarak iklim bölgesi için uygun yöntemler belirlenmiş, amaca uygun stratejiler oluşturularak tasarlanan model üzerinde DesignBuilder simülasyon programı kullanılarak sınanmıştır. Karşılaştırmalı sonuçlar üzerinden oluşturulan yöntem çerçevesinde elde edilen pasif soğutma stratejileri ile Erbil'deki tipik bir konut projesi yeniden test edilmiş ve sonuçların geçerliliği tartışılmıştır. Sonuç olarak elde edilen verilere göre en yüksek soğutma yükünün gerçekleştiği Temmuz ayında toplam soğutma yükünü 6997 kW/h ile yaklaşık 4461 kW/h arasında önemli ölçüde azaldığı ve 67.38 % oranında düşürüldüğü saptanmıştır. Son olarak, bu tez, sıcak kurak iklim bölgelerinde düşük soğutma enerjisi konutlarının tasarlanmasının önünü açan araştırmanın temel bulgularını özetleyerek sona ermiştir.