Düşük enerjilerde elastik atom-atom saçılmaların yarıklasik incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2001

Öğrenci: M. KEMAL ÖZTÜRK

Danışman: SÜLEYMAN ÖZÇELİK