TRT Türk halk müziği repertuvarındaki Sinop türkülerinin makam, usul, tür ve biçim yönünden incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: EMRE ŞİMŞEK

Danışman: MURAT KARABULUT