Talasemi hastalarında DMT1 polimorfizminin kan kurşun ve demir düzeyleri ile ilişkisinin araştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Ankara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: DERYA SÖYLEMEZ

Danışman: BİRSEN KAPLAN