Hafif kognitif bozukluk ve erken evre alzheimer hastalarında yeni oksidatif stres belirteci olarak thiol-disülfit dengesi, iskemi albümin modifikasyonu ve seruloplazmin'in değerlendirilmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: YASEMİN GÜNDÜZTEPE

Danışman: NESLİHAN BUKAN