Hasta fayda indeksi-lenfödem'in (PATIENT BENEFIT INDEX-LYMPHEDEMA) Türkçe'ye uyarlanması, geçerlik ve güvenirliği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: ELİF DUYGU

Danışman: İLKE KESER